Takip Et

Emek

Belediye işçisi Kenan Güngördü haklı bulundu

696 sayılı KHK ile Zeytinburnu Belediyesinde işten atılan Kenan Güngördü aylarca belediye önünde direniş sürdürdü. Süreci İdari Mahkemeye de taşıyan Kenan Güngördü’nün başvurusunu değerlendiren İdari Mahkeme Kenan Güngördü’yü haklı bularak işe geri iadesine karar verdi

Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan 11 taşeron işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen ‘Taşeron düzenlemesi’ kapsamında işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan işçilerden biri olan ve Zeytinburnu Belediyesi önünde direniş başlatan Kenan Güngördü’nün İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlandı.

İdare Mahkemesi, 26 Haziran tarihinde “Yürütmenin durdurulması” yönünde karar verirken, karar Güngördü’ye 20 Temmuz’da tebliğ edildi.

İdari Mahkemenin ilgili kararı şöyle;

“Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgili hakkında edinilen kanaatler ile kadroya alınması uygun görülmemiş ise de yasadışı örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kadroya alınmasına izin verilmemesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın başkaca bir delil ve bilgi sunulmaksızın sadece geçmiş dönemdeki durumuna ilişkin soyut beyanlar içeren arşiv araştırması belgesine dayalı olarak davacının güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki uyarlık görülmemiştir.”

 

 

 

 

 

 

 

Günün Haberleri

Emek konulu diğer haberler