Takip Et

Güncel

İlaç fiyatlarını da Erdoğan belirleyecek!

Kendisine sınırsız yetkiler sunan başkanlık sisteminin ilk kabinesini kuran Erdoğan, neredeyse devletin tüm organlarını kendine bağlarken, organların temel işleyişlerine de müdahale edebilecek

Erdoğan kabinesinin belirlenmesinin ardından yayımlanan, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın görev yetkileri ve yapısı belirlendi.

Sağlıktaki piyasacı uygulamaların artarak devam edeceği öngörülürken, kararnamede Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası öneme sahip halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların kaliteli ve güvenli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılması yer aldı.

Ayrıca kararnamede belirtildiği üzere, insan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlanması ve verimin artırılması, sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının yapılması ve tüm paydaşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi suretiyle yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanmasının da bulunduğu görev ve yetkilerine göre, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. Kanunlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevler yapılacak, ilaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler