Takip Et

Güncel

TTB’den merkezi basın açıklaması

Türk Tabipler Birliği (TTB), bugün Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla TTB önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara’da destek verdi. Eylemde basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Adıyaman, “Türk Tabipleri Birliği uzun yıllardır sağlıkta şiddete yönelik büyük bir mücadelenin içerisindedir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için bir yandan eylemler düzenlerken diğer yandan var olan yasaların sağlıkta şiddeti durdurmadığı gerçekliği üzerinden TTB tarafından hazırlanan ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın mecliste yasalaşması için yoğun çabalar harcadık. Ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı sağlıkta şiddet nedeniyle kaybetmemize rağmen siyasal iktidarın önerdiğimiz yasal düzenlemeyi yapmasını sağlayamadık” dedi.

30 Ekim 2018 tarihinde 6 AKP Milletvekili tarafından sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen bir kanun teklifinin hazırlandığını ve Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna verildiğini basından öğrendiklerini ifade eden Adıyaman, ancak hazırlanan bu yasa teklifinin sağlıkta bir torba yasa niteliğinde olduğu ve 44 maddeden oluşan bu yasa önerisinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız, hukuk tanımayan yasalarını içerdiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Adıyaman, “Bizler meclisten sağlıkta şiddeti durdurmaya yönelik bir yasa değişikliği beklerken, hazırlanan yasa önerisiyle binlerce hekim haksız hukuksuz bir şekilde mesleklerini yapamaz hale getiriliyordu. Bunun yanında yasa değişikliği iktidar tarafından sürekli hedef olarak gösterilen Türk Tabipleri Birliği’nin zayıflamasına yönelik yasal değişiklikleri de içeriyordu. Hazırlanan yasa tasarısında sağlıkta şiddete çözüm üretecek bir öneri de bulunmamaktadır” diye belirtti.

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddeti önlemek adına bir adım dahi atmayan ve aynı zamanda binlerce hekime açlığı, yoksulluğu reva gören, onları mesleklerini yapamaz hale getiren bu yasal düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Adıyaman, “Bu nedenle 5 Kasım 2018 Pazartesi günü yasa tasarısı komisyonda görüşülürken, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyeleri TBMM önünde, hekimlerde bulundukları illerde tabip odaları önlerinde nöbetlerine devam edeceklerdir” dedi.

 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler