Takip Et

Güncel

Yeni KHK resmi gazetede yayımlandı

Yeni hükümet sistemine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 477 Sayılı KHK, Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için ilk adım atıldı. Yeni hükümet sistemine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 477 Sayılı KHK, Resmî Gazete’de yayımlandı. Çıkarılan KHK’da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu’nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz’da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK’larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK’ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yeni KHK’daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran’da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Yeni sisteme geçiş çerçevesinde iki KHK daha yayımlanması bekleniyor. İkinci KHK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemini öncesi, son KHK’nın ise yemin töreninin ardından yayımlanması bekleniyor. İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Son KHK ile ise bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek.

 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler